Novi Blackmagic MultiView 4 HD

Novi BlackMagic MultiView 4 HD je novi multi-view procesor koji vam omogućava da nadgledate 4 potpuno nezavisna SDI video izvora na jednom ekranu. Možete pratiti bilo koju kombinaciju SD i HD formata i brzina kadra u svakom pogledu u isto vrijeme. Blackmagic MultiViev 4 HD ima i SDI i HDMI izlaze tako da se može koristiti sa profesionalnim SDI emitovanjem displejima ili HD televizorima.

Nikada do sada nije postojalo bolje i kvalitetnije profesionalno rešenje za multiview. Sada imate 4 potpuno nezavisna monitora za emitovanje na jednom ekranu. Možete ga koristiti za gledanje mešanih video formata sa različitim stopama frejma istovremeno na jednom ekranu.

Više informacija pronađite na www.blackmagicdesign.com