Gdje se nalazimo?

Nalazimo se u ulici Jovana Dučića 52a (pored vrtića Zvjezdica) u neposrednoj blizini Medicinske elektronike u Banjoj Luci.